Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Trandared, Svärdsfästet 4

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-1518 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2018-10-01 i beslut § 429 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för Svärdsfästet 4. Fastighetsägaren vill utöka byggrätten genom att utveckla fastigheten med flerbostadshus med cirka 60 lägenheter.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

Mer information:

Planarkitekt Sara Aneljung, tfn. 033-35 85 10, e-post. sara.aneljung@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 11.31

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-05] Trandared, Svärdsfästet 4

g q n C