Meny

Meny

Tullen, Lyran 4

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1621 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-18, i beslut §648 , att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Lyran 4. AB Bostäder har ansökt om planbesked. Syftet är att upphäva fastighetsindelningen och därefter avsluta fastighetsregleringen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28, i beslut §171, att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Mer information:

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2018-08-27 08.37

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-03] Tullen, Lyran 4

g q n C