Meny

Meny

Tullen, Lyran 4

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1621 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Aktuell status i planarbetet: Samråd

Planens syfte är att upphäva fastighetsindelningen och därefter avsluta fastighetsregleringen.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och plankarta finns tillgängliga i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter senast den 26 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2017-1621), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information.

Planen handläggs genom förenklat förfarande under förutsättning att samtliga sakägare skriftligt godkänner planförslaget vid samrådet. Ett förenklat förfarande innebär att planen efter samrådet går till samhällsbyggnadsnämnden för antagande. Samrådet blir därför det enda tillfället att lämna synpunkter på innan planförslaget antas.

Samrådstiden pågår den 29 oktober - 26 november

 

Handlingar

Mer information:

Sara Aneljung, tfn: 033-35 85 10 e-post: sara.aneljung@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2018-11-08 14.32

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-03] Tullen, Lyran 4

g q n C