Meny

Meny

Tullen, Lyran 4

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1621 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför antagande

Planens syfte är att upphäva fastighetsindelningen och därefter avsluta fastighetsregleringen. Planen handläggs genom förenklat förfarande vilket innebär att planen efter samrådet går till Samhällsbyggnadsnämnden för antagande.

Samrådstiden pågick från den 29 oktober - 26 november 2018.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF. Planen planeras att antas under våren 2019.

Handlingar

Mer information:

Sara Aneljung, tfn: 033-35 85 10 e-post: sara.aneljung@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 12.39

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-03] Tullen, Lyran 4

g q n C