Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Viared, del av Viared 5:1 (Segloravägen)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2013-522 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Stora delar av området är inte tidigare detaljplanelagt, övriga delar berörs av ändring av gällande plan. Avsikten med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med tomter för industriändamål.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågick från den 8 oktober — den 31 oktober 2013.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Handlingar


Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 11.35

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Viared, del av Viared 5:1 (Segloravägen)

g q n C