Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Viskafors, Rydboholm 1:342, Pumpkällehagen

Detaljplan | Diarienummer: BN 2011-1314 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-22 §201 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för området.

Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade 2014-05-15 §168 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen inleder arbetet med en översiktlig studie av var det är möjligt att bygga nya bostäder i Viskafors. Vi studerar just nu översiktligt var i Viskafors det är mest lämpligt att planera nya bostäder för att på bästa sätt skapa en sammanhållen och effektiv infrastruktur. I uppdraget ingår även att se var det är lämpligt att planera för utökad kommunal verksamhet.

Detaljplan för en etapp 1 finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Mattias Nilsson, tfn: 033-35 84 88, e-post: mattias.nilsson@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Viskafors.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-11-15 17.15

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Viskafors, Rydboholm 1:342, Pumpkällehagen

g q n C