Meny

Meny

Viskafors, Rydboholm 1:342, Pumpkällehagen

Detaljplan | Diarienummer: BN 2011-1314 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att studera var det är möjligt att bygga nya bostäder i Viskafors. Vi studerar just nu översiktligt var i Viskafors det är mest lämpligt att planera nya bostäder för att på bästa sätt skapa en sammanhållen och effektiv infrastruktur. I uppdraget ingår även att se var det är lämpligt att planera för utökad kommunal verksamhet.

Planen finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under detaljplaner och program som ska prioriteras 2018.

För mer information

Planarkitekt Mattias Nilsson, tfn: 033-35 84 88, e-post: mattias.nilsson@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2018-11-05 16.28

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Viskafors, Rydboholm 1:342, Pumpkällehagen

g q n C