Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Viskafors, Rydboholm 1:342, Pumpkällehagen

Detaljplan | Diarienummer: BN 2011-1314 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-22 §201 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för området.

Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade 2014-05-15 §168 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Arbetet har inletts med en översiktlig studie i form av ett planprogramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för en etapp 1 finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Mattias Nilsson, tfn: 033-35 84 88, e-post: mattias.nilsson@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Viskafors.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-01-07 11.16

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Viskafors, Rydboholm 1:342, Pumpkällehagen

g q n C