Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Detaljplan, Sandared 1:89, Sandevi

Detaljplan | Diarienummer: BN 2021-647 | Huvudsaklig användning: Trafik och parkering | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet ligger i Sandared vid Sandevi. Planändringens syfte är att ändra området för vändslingan till allmän platsmark och att Trafikverket efter utbyggnaden blir huvudman och ansvarig för drift- och underhåll av vändslingan.

Kommunstyrelsen gav 2021-04-12 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ändra befintlig detaljplan för att möjliggöra utbyggnad av en ny bussvändslinga. Begäran grundar sig på att Borås Stad och Trafikverket kommit överens om att en planändring är det enda sättet för Trafikverket att kunna bygga ut vändslingan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-04-22 i beslut § 117 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan samt att planarbetet kan påbörjas i mån om tid.

Verksamhetsplan

Denna plan ses som en mindre detaljplan och finns därför inte angiven i verksamhetsplanen. Läs mer om detta på sida 9 i verksamhetsplanen som ligger under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Sara Aneljung, telefon: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se
Planarkitekt Felix Lorentzon, telefon: 033-35 85 15, e-post: felix.lorentzon@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Sandared.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-04-29] Detaljplan, Sandared 1:89, Sandevi

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol