Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sandared, del av Sandared 1:89,

Sandevi, bussvändplats Skogshill övre

Detaljplan | Diarienummer: BN 2021-647 | Huvudsaklig användning: Trafik och parkering | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet avser ett mindre område i anslutning till infarten till Sandevi idrottsplats vid korsningen Sandevi gränd och Alingsåsvägen. Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av en trafiksäker bussvändslinga som medger trafikering med längre bussar. Förslaget innebär att Trafikverket, som är väghållare för Alingsåsvägen, kommer att bygga och ansvara för bussvändslingan.

Utbyggnad av bussvändslinga främjar kollektivtrafiken och stämmer väl med översiktsplanen.

Planområdet berör en marksamfällighet Sandared S:26 som inte är fullständigt utredd.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Detaljplanen har varit på samråd 21 mars – 10 april 2022. Nu kommer inkomna synpunkter sammanställas och ett förslag till granskning tas fram. Avsikten är att beslut om granskning tas i juni och att detaljplanen kan antas i september.

Planhandlingar (från samrådet)

Verksamhetsplan

Denna plan ses som en mindre detaljplan och finns därför inte angiven i verksamhetsplanen. Läs mer om detta på sida 9 i verksamhetsplanen som ligger under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information:

Planarkitekt Elena Eckhardt, telefon: 033-35 85 04, epost: elena.eckhardt@boras.se

Planarkitekt Sara Aneljung, telefon: 033-35 85 10, epost: sara.aneljung@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen 033 35 85 00 under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över pågående och gällande detaljplaner

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-06-01] Sandared, del av Sandared 1:89, Sandevi, bussvändplats Skogshill övre

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol