Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Sandared, del av Sandared 1:89

Detaljplan | Diarienummer: BN2021-647 | Huvudsaklig användning: Trafik och parkering | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet ligger i Sandared vid Sandevi. Planändringens syfte är att ändra området för vändslingan till allmän platsmark och att Trafikverket efter utbyggnaden blir huvudman och ansvarig för drift- och underhåll av vändslingan.

Kommunstyrelsen gav 2021-04-12 i beslut § 162 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-04-22 i beslut § 117 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan samt att planarbetet kan påbörjas i mån om tid.

Verksamhetsplan

Denna plan ses som en mindre detaljplan och finns därför inte angiven i verksamhetsplanen. Läs mer om detta på sida 9 i verksamhetsplanen som ligger under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information:

Planarkitekt Elena Eckhardt, telefon: 033-35 85 04, epost: elena.eckhardt@boras.se

Sara Aneljung, telefon: 033-35 85 10, epost: sara.aneljung@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen 033 35 85 00 under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över pågående och gällande detaljplaner

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-06-01] Sandared, del av Sandared 1:89

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol