Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sandared, Sandared 1:24

Detaljplan | Diarienummer: BN 2014-115 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Kommunstyrelsen gav 2014-05-26 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att förtäta med fler bostäder i Sandared.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren till Sandared 1:24 har inkommit med begäran om planbesked. Sökanden vill bygga fler enbostadshus, grupphus eller flerbostadshus inom fastigheten.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-06-12 i beslut § SBN 2014-243 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan samt att meddela positivt planbesked till sökanden.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Kontakta planenheten via e-post detaljplanering@boras.se eller telefon 033-35 85 00.

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sandared.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Sandared, Sandared 1:24

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol