Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sandared, Sandared 1:81 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2011-1780 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Ej prioriterad plan

Syftet med planändringen är att skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse och att utveckla befintlig industribyggnad med en mer flexibel användning. Området har tidigare använts som industri och är planlagt för industriändamål. Detaljplanen innebär att cirka 80 nya lägenheter kan byggas i centrala Sandared. Delar av befintlig industribyggnad rivs och kompletteras med byggnader för bostäder, verksamheter, handel och kontor.

Strandskyddet föreslås upphävas inom planområdet. I en avvägning mellan att bygga bostäder i området eller att bibehålla den markanvändning som finns med industribebyggelse, har marken bedömts mer lämplig för bostadsbebyggelse.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågick den 20 november – den 18 december 2015.

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Handlingar

Utredningar

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sandared.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Sandared, Sandared 1:81 med flera

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol