Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sandared, Sandared 1:81 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2011-1780 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Ej prioriterad plan

Syftet med planändringen är att skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse och att utveckla befintlig industribyggnad med en mer flexibel användning. Området har tidigare använts som industri och är planlagt för industriändamål. Detaljplanen innebär att cirka 80 nya lägenheter kan byggas i centrala Sandared. Delar av befintlig industribyggnad rivs och kompletteras med byggnader för bostäder, verksamheter, handel och kontor.

Strandskyddet föreslås upphävas inom planområdet. I en avvägning mellan att bygga bostäder i området eller att bibehålla den markanvändning som finns med industribebyggelse, har marken bedömts mer lämplig för bostadsbebyggelse.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågick den 20 november – den 18 december 2015.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Kontakta planenheten via e-post detaljplanering@boras.se eller telefon 033-35 85 00.

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Handlingar

Utredningar

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sandared.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Sandared, Sandared 1:81 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol