Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Sandared, Viken 4:1 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN2018-1170 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2019-03-04 i beslut § 82 och § 83 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med en begäran om planändring på fastigheterna Viken 4:1, Viken 6:1 samt Sandared 1:70. Fastighetsägarna vill omvandla befintlig industrimark till bostäder och i viss mån kontor.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-03-28 i beslut § 108 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020PDF

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, telefon: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sandared.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-25] Sandared, Viken 4:1 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol