Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sandared, Viken 4:1 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN2018-1170 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Kommunstyrelsen gav 2019-03-04 i beslut § 82 och § 83 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med en begäran om planändring på fastigheterna Viken 4:1, Viken 6:1 samt Sandared 1:70. Fastighetsägarna vill omvandla befintlig industrimark till bostäder och i viss mån kontor.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-03-28 i beslut § 108 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, telefon: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sandared.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-25] Sandared, Viken 4:1 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol