Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Sandared, Viken 4:1 m.fl.

Detaljplan | Diarienummer: BN2018-1170 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder och till viss del kontor på fastigheterna Viken 4:1 och Viken 6:1. I samband med planen kommer möjligheten dra om Göteborgsvägen för att frigöra marken närmast Viaredssjön att utredas. Flyttas vägen kommer istället en gång- och cykelbana att anläggas längs med vattnet.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sandared.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-11-25 13.19

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-25] Sandared, Viken 4:1 m.fl.

g q n C