Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Norra Sjöbo, Mörkhättan 11

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-463 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen tillstyrkte 2018-10-15 ansökan om planbesked genom delegation då ärendet inte var av strategisk vikt.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med ansökan om att få tomtindelningen 1583 K-BN 351 (1956) upphävd för att möjliggöra byggnation av två nya enbostadshus. Inom fastigheten ligger ett enbostadshus som exploatören avser riva.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-25 i beslut § SBN 2018-253 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan, och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Planarbetet pågår ändå eftersom den omfattar en mindre ändring.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information:

Planarkitekt Anton Ehrendahl, tfn 033-35 84 49, e-post: anton.ehrendahl@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sjöbo.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-02-05 13.37

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-02-04] Norra Sjöbo, Mörkhättan 11

g q n C