Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Norra Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1 - Långestenslyckan

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1046 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Hemhagen Fastigheter AB har ansökt om en markanvisning av cirka 45 000 m² av fastigheten Torpa-Sjöbo 2:1. Dialog om eventuell markanvisning har förts sedan 2016 vilket efter bolagsombildningar nu resulterat i Hemhagen Fastigheter AB:s ansökan.

Kommunstyrelsen uppmanade 2017-05-15 i beslut § 284 Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att planlägga del av Torpa-Sjöbo 2:1 för bostadsbebyggelse.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-29 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan samt att meddela sökanden om positivt planbesked.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sjöbo.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-08-16] Norra Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1 - Långestenslyckan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol