Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Sjöbo, Mörkhättan 11

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-463 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Överklagan/Överprövning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Detaljplanens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning berörande fastigheten Mörkhättan 11. Genom att upphäva bestämmelsen tillåts Mörkhättan 11 att delas i två fastigheter och det blir möjligt att bygga två mindre byggnader istället för en större.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Planarbetet pågår ändå eftersom den omfattar en mindre ändring.

Detaljplanen var på samråd mellan 1 juni-1 juli. Detaljplanen var på granskning mellan den 28 september-23 oktober, inkomna synpunkter under granskningen finns sammanställda i ett granskningsutlåtande. Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-19 §374. Nedan finns antagandehandlingar och protokoll.

Detaljplanen har överklagats och prövas av Mark- och Miljödomstolen.

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information:

Planarkitekt Anton Ehrendahl, telefon: 033-35 84 49, e-post: anton.ehrendahl@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Beslut

Planhandlingar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sjöbo.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-02-04] Sjöbo, Mörkhättan 11

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol