Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sjöbo, Mörkhättan 11

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-463 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Antagande

Detaljplanens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning berörande fastigheten Mörkhättan 11. Genom att upphäva bestämmelsen tillåts Mörkhättan 11 att delas i två fastigheter och det blir möjligt att bygga två mindre byggnader istället för en större.

Detaljplanen kommer att lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden den 2020-11-19 för ett antagande. Detaljplanen har varit granskad från 2020-09-28 till 2020-10-23. inkomna synpunkter finns redovisade i ett utlåtande som finns som pdf nedan.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2020-11-19. Om antagandebeslutet inte överklagas vinner planen laga kraft tre veckor efter att antagandebeslutet anslagits.

Antagandebeslutet har anslagits den 25 november.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Planarbetet pågår ändå eftersom den omfattar en mindre ändring.

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information:

Planarkitekt Anton Ehrendahl, telefon: 033-35 84 49, e-post: anton.ehrendahl@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Beslut

Planhandlingar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sjöbo.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-11-25 10.31

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-02-04] Sjöbo, Mörkhättan 11

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol