Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 9 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-1151 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ny flerbostadsbebyggelse och park på befintlig industrimark. Husen är placerade för få ett möte med gaturummet med trädplantering emellan. På så vis skapas också mer privata rum mellan husen. Den nya bebyggelsen i området ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet.

En Undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts som visar att planen inte medför betydande
miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågick från 29 maj - 26 juni 2020.

Samrådsmöte

Ett samrådsmöte hölls den 9 juni klockan 18.00- 19.30.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats.

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

3D- modell

Projektet går även att titta på i vår 3D-modelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Mattias Nilsson telefon: 033-35 84 88, e-post mattias.nilsson@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sjöbo.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-01-20] Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 9 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol