Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Sjömarken, Backabo 2:119

Detaljplan | Diarienummer: BN 2014-92 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-10 i beslut §490 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planändring för att kunna stycka av sin fastighet och uppföra ett ytterliga enbostadshus.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-01-22 i beslut § SBN 2015-13 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan samt meddela sökande om positivt planbesked.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Planarbetet pågår ändå eftersom den räknas som en mindre plan.

För mer information

Planarkitekt Mattias Nilsson, tfn. 033-35 84 88, e-post: mattias.nilsson@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sjömarken.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-01-07 10.47

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Sjömarken, Backabo 2:119

g q n C