Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Sjömarken, Backabo 2:119 (Nötskrikevägen 6)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2014-92 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Antagande | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2021-03-25 beslutsnummer §102

Om antagandebeslutet inte överklagas får planen laga kraft tre veckor efter att antagandebeslutet anslagits. Borås Stad har gjort en bedömning om vilka Borås Stad anser vara sakägare. Inga av dessa har haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny byggrätt för friliggande enbostadshus genom att stycka av befintlig fastighet. Planområdet ligger norr om järnvägen mellan Göteborg och Borås i västra delen av Sjömarken. Avståndet till Sjömarkens centrum är cirka 700 meter. Detaljplanen ansluter till Skolvägen i söder och Nötskrikevägen i norr. Planområdet omfattar cirka 2000 kvadratmeter och all mark är privatägd.

Samrådstiden pågick från 3 april– 3 maj 2020.

Granskningstiden pågick från den 23 december –29 januari 2021.

Granskningstiden har blivit förlängd eftersom den sammanträffar med julledighet. 

Planen antogs den 25 april 2021.

Verksamhetsplan

Denna plan ses som en mindre detaljplan och finns därför inte angiven i verksamhetsplanen. Läs mer om detta på sida 9 i verksamhetsplanen som ligger under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i respektive stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Anton Löberg, telefon: 033-35 85 43, e-post: anton.loberg@boras.se
Panarkitekt Anton Ehrendahl, telfon: 033-35 84 49, e-post: anton.ehrendahl@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Handlingar

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sjömarken.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Sjömarken, Backabo 2:119 (Nötskrikevägen 6)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol