Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Sjömarken, Backabo 2:119 (Nötskrikevägen 6)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2014-92 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Granskning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny byggrätt för friliggande enbostadshus genom att stycka av befintlig fastighet. Planområdet ligger norr om järnvägen mellan Göteborg och Borås i västra delen av Sjömarken. Avståndet till Sjömarkens centrum är cirka 700 meter. Detaljplanen ansluter till Skolvägen i söder och Nötskrikevägen i norr. Planområdet omfattar cirka 2000 kvadratmeter och all mark är privatägd.

Samrådstiden pågick från 3 april– 3 maj 2020. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en samrådsredogörelse som du finner tillsammans med övriga handlingar.

Granskningstiden pågår 23 december –29 januari.

Granskningstiden har blivit förlängd eftersom den sammanträffar med julledighet. 

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Planarbetet pågår ändå eftersom den räknas som en mindre plan.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga längre ner på sidan, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Prenumerera

På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i respektive stadsdel.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 29 januari via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2014-92), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Prenumerera

På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i respektive stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Mattias Nilsson, telfon: 033-35 84 88, e-post: mattias.nilsson@boras.se
Panarkitekt Anton Ehrendahl, telfon: 033-35 84 49, e-post: anton.ehrendahl@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Handlingar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sjömarken.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Sjömarken, Backabo 2:119 (Nötskrikevägen 6)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol