Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sjömarken, Lindebergshult 1:252 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2012-366 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Området är lokliserat i norra Sjömarken i närheten av Vildrosvägen och Alingsåsvägen.

Syftet med planen är att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse inom planområdet samt att säkerställa tillgänglighet till natur- och rekreationsområden som angränsar till planområdet. Området ligger i norra delen av Sjömarken i anslutning till Alingsåsvägen och Vildrosvägen. Planförslaget möjliggör byggnation av cirka 60 bostäder i ett naturnära läge. Förslaget innebär en varierad bebyggelse med villor, radhus och flerfamiljshus i 1-3 våningar Planområdet omfattas inte av någon detaljplan med undantag för en mindre del strax norr om Alingsåsvägen vilket ingår i byggnadsplan P485 från 1960. Området är inte utpekat för bostäder i gällande översiktsplan och detaljplanen handläggs därför med utökat förfarande.

En Undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts som visar att planen inte medför betydande
miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågick från den 7 maj - 8 juni 2020.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Presentation samrådsmöte

Planhandlingar

Utredningar

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sjömarken.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Sjömarken, Lindebergshult 1:252 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol