Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sjömarken, Lindebergshult 1:252 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2012-366 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Området är lokliserat i norra Sjömarken i närheten av Vildrosvägen och Alingsåsvägen.

Syftet med planen är att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse inom planområdet samt att säkerställa tillgänglighet till natur- och rekreationsområden som angränsar till planområdet. Området ligger i norra delen av Sjömarken i anslutning till Alingsåsvägen och Vildrosvägen. Planförslaget möjliggör byggnation av cirka 60 bostäder i ett naturnära läge. Förslaget innebär en varierad bebyggelse med villor, radhus och flerfamiljshus i 1-3 våningar Planområdet omfattas inte av någon detaljplan med undantag för en mindre del strax norr om Alingsåsvägen vilket ingår i byggnadsplan P485 från 1960. Området är inte utpekat för bostäder i gällande översiktsplan och detaljplanen handläggs därför med utökat förfarande.

En Undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts som visar att planen inte medför betydande
miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågick från den 7 maj - 8 juni 2020.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Planarkitekt Robin Enqvist, tfn. 033-35 85 34, e-post robin.enqvist@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Presentation samrådsmöte

Planhandlingar

Utredningar

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sjömarken.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Sjömarken, Lindebergshult 1:252 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol