Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Sjömarken, Räveskalla 1:19

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-1754 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2019-04-23 i beslut §169 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdag att pröva möjligheten att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för fastgheten Räveskalla 1:19.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för att omplacera gällande u-område. Detta ger möjlighet att stycka av fastigheten för att skapa en byggrätt för ett enbostadshus.

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2019-05-28 i beslut §171 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att uprätta detaljplan.

Planen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Zilka Cosic, tfn. 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sjömarken.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-12-30 16.21

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-06-19] Sjömarken, Räveskalla 1:19

g q n C