Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Sjömarken, Räveskalla 1:348, Gränsvägen

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-1189 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2019-09-16 i beslut §368 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för Räveskalla 1:348. Fastighetsägaren vill utveckla fastigheten för bostäder och boende för äldre och funktionshindrade.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-31 i beslut § 310 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Elena Eckhardt, tfn. 033-35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se
Planarkitekt Paulina Bredberg, tfn. 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sjömarken.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-04-01 08.16

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-05] Sjömarken, Räveskalla 1:348, Gränsvägen

g q n C