Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sjömarken, Räveskalla 1:348, Gränsvägen

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-1189 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Kommunstyrelsen gav 2019-09-16 i beslut §368 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för Räveskalla 1:348. Fastighetsägaren vill utveckla fastigheten för bostäder och boende för äldre och funktionshindrade.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-31 i beslut § 310 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Elena Eckhardt, telefon: 033-35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen 033 35 85 00 under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sjömarken.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-05] Sjömarken, Räveskalla 1:348, Gränsvägen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol