Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Sörmarken, Bankbudet 5 - Sörmarksliden 

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1109 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Överklagan/Överprövning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planens syfte är att möjliggöra för LSS-bostäder inom ett befintligt bostadskvarter på Sörmarken. Borås Stad befinner sig i en situation där det är brist på LSS-platser och sökandet efter platser för kommunala verksamheter pågår ständigt. Detta behov ligger bakom den aktuella detaljplanen.

Den största delen av planområdet skall vara anpassat för LSS-boende, men även möjliggöra för andra kommunala verksamheter om det skulle behövas i framtiden. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS är en lag som erbjuder olika former av hjälp och service. En sorts hjälp sker genom att erbjuda bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad. I plankartan benämns denna verksamhet som BD. B som står för bostäder då LSS-boende är särskilt anpassade permanenta bostäder och D som står för vård för att möjliggöra för annan kommunal verksamhet som också är vårdrelaterad. Uppdraget omfattar den delen av kvarteret Bankbudet som idag är bostadsmark utan byggrätt i slutet av Sörmarksliden.

Planen finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under detaljplaner och program som ska prioriteras 2018.

Granskningstiden pågick från den 15 maj - 15 juni 2018.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2018-08-23 §2018-000202. Beslutet anslogs 2018-08-28.

Planen har fått laga kraft den 24 september 2020.

Denna sida kommer att tas bort efter att handlingarna laddas upp på Boråskartan.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Planarkitekt Sara Aneljung, telefon: 033-35 85 10 e-post: sara.aneljung@boras.se
Planarkitekt Jonatan Westlin, telefon: 033-35 85 07 e-post: jonatan.westlin@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Beslut

Handlingar

Utredningar

Övrigt

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sörmarken.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-08-16] Sörmarken, Bankbudet 5 - Sörmarksliden 

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol