Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Sparsör, Sölebo 1:54

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-495 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-12 att ställa sig positiva till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar att detaljplanelägga området. Begäran grundar sig på att en exploatör inkommit med begäran om att få planlägga området för bostäder. Exploatören önskar bygga ca 30-40 bostäder.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-17 §349 att meddela sökanden om positivt planbesked.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Sara Aneljung, tfn. 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sparsör.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-12-30 16.26

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Sparsör, Sölebo 1:54

g q n C