Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Sparsör, Sölebo 1:54 med flera.

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-495 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Samråd | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet ligger utmed väg 42 i norra Sparsör, gränsande till Fristad.

Planens syfte är att möjliggöra ny småskalig bostadsbebyg­gelse i ett naturnära läge.

I samband med detaljplanen ska åtgärder utföras på väg 42, för att öka trafiksäkerheten, genom att befintliga in- och utfarter samordnas. I samband med detta föreslås även en ny passage över riksvägen i form av en refuglösning för gående och cyklister.

Detaljplanen ger möjlighet för såväl radhus, kedjehus, parhus, mindre flerbostadshus samt villor inom området och innebär ett tillskott på cirka 60-80 nya bostäder. Utmed Riksväg 42 föreslås uthyrningsbara komplementbyggnader uppföras. Dessa ger ett skydd för bostäderna dels från buller och dels från risk vid eventuell olycka på riksvägen.

Förslaget är förenligt med Borås stads översiktsplan (2018) men avviker från Borås Stads Grönområdesplan och kommer därför att handläggas med utökat förfarande.

En Undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts som visar att planen inte medför betydande
miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågår 4 maj – 31 maj 2021.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga här på webben och i stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås.
Vi har inte bemannat kontoret som vanligt under pandemin, ring gärna innan du kommer så någon ansvarig kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Samrådsmöte

Vi kommer att ha ett digitalt samrådsmöte den 18 maj 2021 klockan 17:00 - 18:00.
På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor. Länk till mötet finns nedan. Du behöver inte ha ett konto för att delta på mötet utan det går bra att ansluta via webben. Klicka på länken och följ instruktionerna. Om du har problem att ansluta dig till mötet hör av dig till handläggarna.

Klicka här för att ansluta till mötet:
Click here to join the meetinglänk till annan webbplats

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkterna/remissvar senast den 31 maj 2021 via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer (BN 2015-495), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna
ha synpunkter/remissvar digitalt eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går
även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till
att lämna synpunkter. Om du som sakägare inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan
granskningen är slut kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med
detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Maria Mansfield, telefon: 073-500 03 15, e-post: maria.mansfield@boras.se
Planarkitekt Sara Aneljung, telefon: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Handlingar

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arkeologisk Förundersökning (2016-06-10).pdf 581 kB 2021-05-03 11.52
Bullerutredning (2020-09-21, rev. 2020-10-22).pdf 1.7 MB 2021-05-03 11.53
Dagvattenutredning (2020-11-23).pdf 6.6 MB 2021-05-03 11.53
Geoteknisk Utredning (2020-05-14).pdf 5.2 MB 2021-05-03 11.53
Naturinventering & Yttrande spridningsstråk (2016-05-23, kompl. 2016-06-22).pdf 14.4 MB 2021-05-03 11.54
Riskutredning (2020-10-28).pdf 1.4 MB 2021-05-03 11.54
Trafikutredning (2020-02-18).pdf 1.3 MB 2021-05-03 11.54
Vibrationsutredning (2020-11-20).pdf 1.9 MB 2021-05-03 11.54
Åtgärdsvalsstudie Väg 42 (2017-11-28).pdf 8.1 MB 2021-05-03 11.55

 

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sparsör.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Sparsör, Sölebo 1:54 med flera.

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol