Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sparsör, Sölebo 1:54 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-495 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet ligger utmed väg 42 i norra Sparsör, gränsande till Fristad.

Planens syfte är att möjliggöra ny småskalig bostadsbebyg­gelse i ett naturnära läge.

I samband med detaljplanen ska åtgärder utföras på väg 42, för att öka trafiksäkerheten, genom att befintliga in- och utfarter samordnas. I samband med detta föreslås även en ny passage över riksvägen i form av en refuglösning för gående och cyklister.

Detaljplanen ger möjlighet för såväl radhus, kedjehus, parhus, mindre flerbostadshus samt villor inom området och innebär ett tillskott på cirka 60-80 nya bostäder. Utmed Riksväg 42 föreslås uthyrningsbara komplementbyggnader uppföras. Dessa ger ett skydd för bostäderna dels från buller och dels från risk vid eventuell olycka på riksvägen.

Förslaget är förenligt med Borås stads översiktsplan (2018) men avviker från Borås Stads Grönområdesplan och kommer därför att handläggas med utökat förfarande.

En Undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågick 4 maj – 31 maj 2021.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Sara Aneljung, telefon: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Handlingar

Utredningar

 

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sparsör.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Sparsör, Sölebo 1:54 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol