Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Svaneholm, Bogryd 4:7

Detaljplan | Diarienummer: BN 2020-266 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför antagande | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet ligger vid korsningen av Bogrydsvägen och Egnahemsvägen i Svaneholm.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ett bostadshus i Svaneholm. På fastigheten finns idag ett
bostadshus och avsikten är att uppföra ett till liknande hus vilket ger ett bostadstillskott på cirka tre till fyra lägenheter. Det går även att uppföra en annan hustyp, exempelvis en villa eller ett parhus.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att
miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Granskningstiden pågick från den 22 december - 31 januari 2023.

 

Granskningshandlingar

Utredningar

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Äldre handlingar

Samrådshandlingar

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Svaneholm.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-05-17] Svaneholm, Bogryd 4:7

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol