Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Svaneholm, Bogryd 4:7

Detaljplan | Diarienummer: BN 2020-266 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet ligger vid korsningen av Bogrydsvägen och Egnahemsvägen i Svaneholm.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-25 i beslut § 233 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheten Bogryd 4:7.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren har inkommit med begäran om planändring för fastigheten Bogryd 4:7. Syftet med planändringen är att möjliggöra byggnation av ett fristående hus, parhus och/eller radhus på fastigheten som harmoniserar med intilliggande byggnad. För att kunna genomföra detta krävs att användningen i befintlig detaljplan ändras från allmänt ändamål till bostäder. Sökanden vill även få möjlighet att utöka byggrätten då gällande detaljplan till stor del omfattas av prickmark.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner Länk till annan webbplats.

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Anton Ehrendahl, telefon: 033-35 84 49, e-post: anton.ehrendahl@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Svaneholm.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-05-17] Svaneholm, Bogryd 4:7

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol