Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Svaneholm, Bogryd 4:7

Detaljplan | Diarienummer: BN 2020-266 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet ligger vid korsningen av Bogrydsvägen och Egnahemsvägen i Svaneholm.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ett bostadshus i Svaneholm. På fastigheten finns idag ett
bostadshus och avsikten är att uppföra ett till liknande hus vilket ger ett bostadstillskott på cirka tre till fyra lägenheter. Det går även att uppföra en annan hustyp, exempelvis en villa eller ett parhus.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att
miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågick från den 19 maj - 24 juni 2022.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner Länk till annan webbplats.

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Plankonsult Josefin Franzen, tel: 031-10 98 95, e-post: josefin.franzen@radar-arkplan.se
Planarkitekt Anton Ehrendahl, telefon: 033-35 84 49, e-post: anton.ehrendahl@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Handlingar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Svaneholm.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-05-17] Svaneholm, Bogryd 4:7

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol