Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Svensgärde, Laggarebo 1:1

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-1532 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Fastighetsägaren har ansökt om planbesked med avsikt att bebygga fastigheten med 10-12 enbostadshus. I ansökan föreslås också kommunen att utveckla marken med fler kommunala villatomter samt att utöka befintlig industrimark.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-08 § 45 att avstyrka ansökan om planbesked.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-03-22 § 73 att tillskriva Kommunstyrelsen om att Samhällsbyggnadsnämnden anser att positivt planbesked bör lämnas. Beslut om planuppdrag avvaktar Kommunstyrelsens svar.

2016-04-14 inkom skrivelse från Stadskansliet där det står att ärendet på nytt har bedömts på beredningsmöte och att ingen ny information har tillkommit i ärendet som föranleder att Kommunstyrelsen omprövar beslutet. Vidare står att Kommunstyrelsen avstyrkte planbeskedsansökan 2016-02-08 § 45 och att detta beslut kvarstår.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28 § 199 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan, att meddela sökanden om positivt planbesked samt att planavtal ska upprättas.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-22 §293 att planarbetet ska fortsätta först efter att Kommunfullmäktige tagit ställning i frågan om planändring ska ske.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-11-17 §364 att översända skrivelse till Kommunfullmäktige där Samhällsbyggnadsnämnden ber Kommunfullmäktige att godkänna fortsatt planarbete.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-20 §27 att ge positivt planbesked för att utreda möjligheten att ta fram detaljplan för ytterligare villabebyggelse.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Kontakta planenheten via e-post detaljplanering@boras.se eller telefon 033-35 85 00.

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Svensgärde.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Svensgärde, Laggarebo 1:1

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol