Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Svensgärde, Laggarebo 1:1

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-1532 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Fastighetsägaren har ansökt om planbesked med avsikt att bebygga fastigheten med 10-12 enbostadshus. I ansökan föreslås också kommunen att utveckla marken med fler kommunala villatomter samt att utöka befintlig industrimark.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-08 § 45 att avstyrka ansökan om planbesked.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-03-22 § 73 att tillskriva Kommunstyrelsen om att Samhällsbyggnadsnämnden anser att positivt planbesked bör lämnas. Beslut om planuppdrag avvaktar Kommunstyrelsens svar.

2016-04-14 inkom skrivelse från Stadskansliet där det står att ärendet på nytt har bedömts på beredningsmöte och att ingen ny information har tillkommit i ärendet som föranleder att Kommunstyrelsen omprövar beslutet. Vidare står att Kommunstyrelsen avstyrkte planbeskedsansökan 2016-02-08 § 45 och att detta beslut kvarstår.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28 § 199 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan, att meddela sökanden om positivt planbesked samt att planavtal ska upprättas.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-22 §293 att planarbetet ska fortsätta först efter att Kommunfullmäktige tagit ställning i frågan om planändring ska ske.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-11-17 §364 att översända skrivelse till Kommunfullmäktige där Samhällsbyggnadsnämnden ber Kommunfullmäktige att godkänna fortsatt planarbete.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-20 §27 att ge positivt planbesked för att utreda möjligheten att ta fram detaljplan för ytterligare villabebyggelse.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, telefon: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Svensgärde.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Svensgärde, Laggarebo 1:1

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol