Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Trandared, Svärdsfäset 1 och 2

Detaljplan | Diarienummer: BN 2020-002254 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planens syfte är att upphäva tomtindelning berörande fastigheterna Svärdsfästet 1 och 2 för att möjliggöra fastighetsreglering. Området ligger i stadsdelen Trandared utmed Söderkullagatan.

Kommunstyrelsen gav 2021-12-22 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att genomföra en
fastighetsreglering och upphäva tomtindelning mellan Svärdfästet 1 och 2.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-02-17 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra gällande detaljplan och meddela sökande om positivt planbesked.

Verksamhetsplan

Denna plan ses som en mindre detaljplan och finns därför inte angiven i verksamhetsplanen.

Påbörjade och kommande detaljplaner Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Planarkitekt Ida Röstlund, telefon: 033-35 84 07, e-post: Ida.rostlund@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.


Karta över pågående detaljplaner

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Trandared.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-17] Trandared, Svärdsfäset 1 och 2

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol