Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Trandared, Svärdsfästet 4

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-1518 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Överklagan/Överprövning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av cirka 50 stycken nya lägenheter inom fastigheten Svärdsfästet 4 i Trandared. Byggnaden som upprättas ska ha hög arkitektonisk kvalité.

Granskningstiden pågick den 27 september - 18 oktober 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 2022-02-17 §58. Om antagandebeslutet inte överklagas vinner planen laga kraft tre veckor efter att antagandebeslutet anslagits.

Antagandebeslutet har anslagits den 21 februari 2022.

Detaljplanen har överklagats 2022-03-03 och handläggs nu hos Mark- och miljödomstolen.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Planarkitekt Lisa Marklinder, telefon: 033-35 85 09, e-post: lisa.marklinder@boras.se

Beslut

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Antagandebeslut.pdf Pdf, 201.1 kB. 201.1 kB 2022-02-23 17.25

Handlingar

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Geoteknisk undersökning 2007.pdf Pdf, 5.6 MB. 5.6 MB 2022-02-11 12.21
Geoteknisk undersökning 1966.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-02-11 12.19
Geotekniskt PM 2022.pdf Pdf, 184.3 kB. 184.3 kB 2022-02-11 12.19
Markmiljöundersökning.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2022-02-11 12.19
Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf Pdf, 194.9 kB. 194.9 kB 2022-02-11 12.20
Bullerutredning.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2022-02-11 12.20
Trafikutredning.pdf Pdf, 780.2 kB. 780.2 kB 2022-02-11 12.21

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Trandared.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-05] Trandared, Svärdsfästet 4

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol