Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Trandared, Svärdsfästet 4

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-1518 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2018-10-01 i beslut § 429 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för Svärdsfästet 4. Fastighetsägaren vill utöka byggrätten genom att utveckla fastigheten med flerbostadshus med cirka 60 lägenheter.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Sara Aneljung, tfn. 033-35 85 10, e-post. sara.aneljung@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Trandared.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-12-30 16.32

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-05] Trandared, Svärdsfästet 4

g q n C