Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Viared, del av Viared 13:1 med flera, Boråstorpet trafikmot

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-2382 | Huvudsaklig användning: Trafik och parkering | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2020-12-07 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för att möjliggöra byggnation av ett nytt trafikmot inom fastigheten Viared 13:1.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 §390 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Området är idag inte planlagt. Detaljplanen för Viared Västra, Viared 14:19 med flera (2011) har anpassats för att kunna anlägga en ny infart till området.

Detaljplanen är med i verksamhetsplan för detaljplanering för 2021.

Prenumerera

Längst ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med
detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Samordnare planenheten, Paulina Bredberg, telefon: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Viared.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-23] Viared, del av Viared 13:1 med flera, Boråstorpet trafikmot

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol