Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Viared, del av Viared 13:1 med flera (Boråstorpet trafikmot)

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-2382 | Huvudsaklig användning: Trafik och parkering | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet är lokaliserat i den västra delen av industriområdet Viared i anslutning till rastplatsen Boråstorpet.

Kommunstyrelsen gav 2020-12-07 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för att möjliggöra byggnation av ett nytt trafikmot inom fastigheten Viared 13:1.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 §390 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Området är idag inte planlagt. Detaljplanen för Viared Västra, Viared 14:19 med flera (2011) har anpassats för att kunna anlägga en ny infart till området.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längst ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med
detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Anton Ehrendahl, telefon: 033-35 84 49, e-post: anton.ehrendahl@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Viared.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-23] Viared, del av Viared 13:1 med flera (Boråstorpet trafikmot)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol