Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Viared, del av Viared 5:1 (Segloravägen)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2013-522 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Status: Samråd | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet ligger i sydvästra Viared, söder om korsningen mellan Segloravägen och Prognosgatan och syftar till att möjliggöra en utökning av befintlig industrifastighet.

Detaljplanen var utsänd på samråd i oktober 2013 och pausades i avvaktan på arbetet med Götalandsbanan. Området har sedan dess minskats från att omfatta cirka 17 hektar till att nu omfatta cirka 5 hektar. Föreslagen byggnad har också sänkts från ett höglager med en höjd om cirka 30 meter till en höjd om cirka 14 meter.

Samrådstiden pågår 26 maj – 30 juni 2021.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga här på webben och i stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås.
Vi har inte bemannat kontoret som vanligt under pandemin, ring gärna innan du kommer så någon ansvarig kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Samrådsmöte

På grund av Coronaviruset och rådande smittorisk kommer vi att hålla ett digitalt samrådsmöte via Teams den 15 juni kl. 17:00–18:00. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om planförslaget och svara på frågor. För dig som inte har möjlighet att delta på samrådsmötet är du välkommen att höra av dig till Maria och Anton med dina frågor.

Klicka här för att delta i mötet. Länk till annan webbplats.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter senast den 30 juni 2021 via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer (BN2013-522), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill
gärna ha synpunkter digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längst ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Plankonsult Maria Mansfield, telefon: 073-500 03 15 Länk till annan webbplats., e-post: maria.mansfield@boras.se
Planarkitekt Anton Löberg, telefon: 033-35 85 43 Länk till annan webbplats., e-post: anton.loberg@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Handlingar

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Viared.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Viared, del av Viared 5:1 (Segloravägen)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol