Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Viared, del av Viared 5:1 (Segloravägen)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2013-522 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Stora delar av området är inte tidigare detaljplanelagt, övriga delar berörs av ändring av gällande plan. Avsikten med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med tomter för industriändamål.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågick från den 8 oktober — den 31 oktober 2013.

Planarbetet är pausat och detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, telefon. 033 35 85 07, e-post jonatan.westlin@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Handlingar


Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Viared.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Viared, del av Viared 5:1 (Segloravägen)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol