Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Viared, Viared Östra

Planprogram | Diarienummer: P 15/09 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Kommunstyrelsen gav 2006-10-09 Kommunledningskansliet i uppdrag att studera markanvändningen vid Pickesjön och Östra Viared.

Ett planprogram upprättades och var på samråd under perioden 1 juni – 28 augusti 2009. Kommunfullmäktige godkände den 26 november 2009 planprogram för Östra Viared som riktlinjer för kommande detaljplanearbete.

Kommunstyrelsen har den 26 november 2009 beslutat uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta och ändra detaljplaner för att förverkliga planprogrammet. Nämnden ska beakta Banverkets samrådsyttrande genom att ta hänsyn till Götalandsbanans framtida sträckning.

Under 2013 påbörjades framtagandet av underlag till detaljplan för området. Syftet med den kommande detaljplanen är att möjliggöra ett handelsområde i anslutning till riksväg 40 samt riksväg 27 som beräknas vara utbyggd hösten 2015. Planuppdraget sker parallellt med att Trafikverket utreder Götalandsbanans framtida sträckning mellan Bollebygd- Borås.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, telefon: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Viared, Viared Östra

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol