Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Viared, Viared Östra

Detaljplan | Diarienummer: P 15/09 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram detaljplan för Viared Östra. Området är beläget söder om riksväg 40, och på båda sidor av väg 27. Planområdet angränsar i öster till friluftsområdet vid Pickesjön och i väster till Viareds industriområde. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för etablering av lager och verksamheter. Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om inriktning för detaljplanen 2022-04-25 respektive 2022-05-19.

Arbete pågår med att utreda områdets förutsättningar, utifrån naturvärden, geoteknik, markmiljö, dagvatten med mera och att ta fram ett samrådsförslag. Planen har bedöms ha en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning tas därför fram. Samråd beräknas ske våren 2023.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Projektledare Maryam Sepehr, telefon: 010 505 33 61, e-post: maryam.sepehr@afry.com
Biträdande projektledare Klara Eklind, telefon: 072 208 46 33, e-post: klara.eklind@afry.com

Planarkitekt Elena Eckhardt, telefon: 033- 35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se
Planarkitekt Louise Holmström Nobel, telefon: 033-35 85 11, e post: louise.holmstrom.nobel@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Sök efter

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Viared, Viared Östra

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol