Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Viared, Vindbron 1, 2 och 3 och del av Viared 5:1 med flera (Söder om Viaredsmotet)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-53 | Huvudsaklig användning: Trafik och parkering | Aktuell status i planarbetet: Antagande

Planen har fått laga kraft den 18 november 2020.

Denna sida kommer att tas bort efter att handlingarna har laddats upp på Boråskartan.

Detaljplanens syfte är att tydliggöra huvudmannaskapet på vägarna samt att förbättra trafikmiljön internt i området. Syftet är också att göra det möjligt att utöka och optimera ytor för till exempel biluppställning för befintliga och eventuella nya verksamheter, samt att göra naturmark av de ytor som blivit över efter att den tidigare infartsvägen tagits bort. Ytterligare ett syfte är att knyta ihop befintliga och planerade cykelbanor med varandra. Dessutom syftar planen till att reglera så att utformningen av byggnader och skyltar i planområdet följer övriga delar av verksamhetsområdet Viared.

Området ligger sydväst om Viaredsmotet där riksväg 40 (R40) och riksväg 27 (R27) möts strax väster om Borås tätort. Planområdets storlek är knappt 9 hektar. Marken i området består av tre privatägda fastigheter och i övrigt mark som ägs av kommunen. En del av kommunens mark arrenderas av ett företag med servicebutik och tankstation. Området avgränsas åt sydöst av den privatägda fastigheten Viared 8:14. Åt sydväst avgränsas planområdet av Viaredsvägen respektive Företagsvägen.

För området gäller stadsplan P676 och områdesbestämmelser P955I, som fick laga kraft 1977 respektive 1999. Gällande stadsplan anger industri, park och gata för det aktuella området. Områdesbestämmelserna anger bostäder respektive natur-, skogs- eller jordbruksmark för det aktuella området.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Felix Lorentzon, telefon: 033-35 85 15, e-post: felix.lorentzon@boras.se
Planarkitekt Paulina Bredberg, telefon: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Beslut

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Viared.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-11-18 13.50

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-02-19] Viared, Vindbron 1, 2 och 3 och del av Viared 5:1 med flera (Söder om Viaredsmotet)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol