Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Viared, Vindbron 1, 2 och 3 och del av Viared 5:1 med flera (Söder om Viaredsmotet)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-53 | Huvudsaklig användning: Trafik och parkering | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför antagande

Detaljplanens syfte är att tydliggöra huvudmannaskapet på vägarna samt att förbättra trafikmiljön internt i området. Syftet är också att göra det möjligt att utöka och optimera ytor för till exempel biluppställning för befintliga och eventuella nya verksamheter, samt att göra naturmark av de ytor som blivit över efter att den tidigare infartsvägen tagits bort. Ytterligare ett syfte är att knyta ihop befintliga och planerade cykelbanor med varandra. Dessutom syftar planen till att reglera så att utformningen av byggnader och skyltar i planområdet följer övriga delar av verksamhetsområdet Viared.

Området ligger sydväst om Viaredsmotet där riksväg 40 (R40) och riksväg 27 (R27) möts strax väster om Borås tätort. Planområdets storlek är knappt 9 hektar. Marken i området består av tre privatägda fastigheter och i övrigt mark som ägs av kommunen. En del av kommunens mark arrenderas av ett företag med servicebutik och tankstation. Området avgränsas åt sydöst av den privatägda fastigheten Viared 8:14. Åt sydväst avgränsas planområdet av Viaredsvägen respektive Företagsvägen.

För området gäller stadsplan P676 och områdesbestämmelser P955I, som fick laga kraft 1977 respektive 1999. Gällande stadsplan anger industri, park och gata för det aktuella området. Områdesbestämmelserna anger bostäder respektive natur-, skogs- eller jordbruksmark för det aktuella området.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planen har varit på samråd från den 20 maj - 23 juni 2018. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en samrådsredogörelse, som du kan ta del av i slutet av planbeskrivningen.

Granskningstiden pågick mellan den 12 februari–12 mars 2020

Plankartan och planbeskrivningen behandlas nu inför antagande utifrån de inkomna synpunkterna.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Felix Lorentzon, telefon: 033-35 85 15, e-post: felix.lorentzon@boras.se
Planarkitekt Paulina Bredberg, telefon: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00)länk till annan webbplats under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Viared.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-05-07 09.25

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-02-19] Viared, Vindbron 1, 2 och 3 och del av Viared 5:1 med flera (Söder om Viaredsmotet)

g q n C