Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Villastaden, Svanen 6

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-1234 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Fastigheten Svanen 6 är lokaliserad i korsningen av Övre kvarngatan och Sturegatan.

En planbeskedsansökan inkom till kommunen 2018 för fastigheten. Samhällsbyggnadsnämnden gav då negativt planbesked. Beslutet grundade sig på ett särskilt skyddsvärt, rödlistat träd samt befintligt hus, vilka bidrar till att skapa den stadsmiljö som karaktäriserar och skapar kvaliteter i stadsdelen Villastaden.

2020 inkom en ny planbeskedsansökan från fastighetsägaren med begäran om planändring för att kunna bygga fler bostäder, med ökad exploatering inom fastigheten. Det nya förslaget har en ny gestaltning vilken samspelar mer med äldre bebyggelse i kvarteret och även en exploateringsgrad i likhet med nyare bebyggelse på Tuppen 7. Förslaget har även kompletterats med en träskyddsplan för att säkerställa att en exploatering inom fastigheten inte påverkar det särskilt skyddsvärda trädets rötter.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-07 i beslut §502 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Svanen 6.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-01-28 i beslut §24 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ge positivt planbesked och upprätta detaljplan.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera

Längst ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Mer information:

Kundmottagningen, telefon: 033-35 85 00, Planenheten, e-post: detaljplanering@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Villastaden.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-26] Villastaden, Svanen 6

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol