Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Villastaden, Tranan 2:1

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-82 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2017-06-19 i beslut § 371 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för Tranan 2. Fastighetsägaren vill bygga ett flerbostadshus inom fastigheten.

Sahällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14, e-post: bredberg@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Villastaden.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-12-30 16.36

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-31] Villastaden, Tranan 2:1

g q n C