Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Viskafors, del av Rydboholm 1:342 med flera (27/41)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2020-202 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad men inte påbörjad

Området är lokaliserat söder om Kråkeredsrondellen på den västra sidan av väg 41 och är cirka 70 hektar stort.

Kommunstyrelsen gav 2019-10-28 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för verksamheter för området.

Samhällsbyggnadsnämden beslutade 2020-02-27 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Området är utpekat i Översiktsplanen för att tillåta ”storskaliga, störande och transportintensiva verk-samheter bör lokaliseras utanför den blandade stadsmiljön för att möjliggöra en förtätning av tätorterna och undvika tung trafik genom staden.” och ”område i strategiskt läge med möjlighet att nyttja både väg 27 och 41. Potential för transportorienterad verksamhet eller verksamheter som inte kräver centrala lägen. Området kräver utredning av till exempel trafikeffekter med mera. Detalj- och dagligvaruhandel bör undvikas.”

Utöver stödet i Översiktsplanen så har detaljplaneläggning för verksamheter i området även stöd i Näringslivsstrategin och vision Borås 2025.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med
detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Robin Enqvist, telefon: 033-35 85 34 e-post: robin.enqvist@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-03-27] Viskafors, del av Rydboholm 1:342 med flera (27/41)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol