Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Viskafors, del av Rydboholm 1:342 med flera (27/41)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2020-202 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2019-10-28 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för verksamheter för området.

Samhällsbyggnadsnämden beslutade 2020-02-27 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Området är utpekat i Översiktsplanen för att tillåta ”storskaliga, störande och transportintensiva verk-samheter bör lokaliseras utanför den blandade stadsmiljön för att möjliggöra en förtätning av tätorterna och undvika tung trafik genom staden.” och ”område i strategiskt läge med möjlighet att nyttja både väg 27 och 41. Potential för transportorienterad verksamhet eller verksamheter som inte kräver centrala lägen. Området kräver utredning av t.ex. trafikeffekter mm. Detalj- och dagligvaruhandel bör undvikas.”

Utöver stödet i Översiktsplanen så har detaljplaneläggning för verksamheter i området även stöd i Näringslivsstrategin och vision Borås 2025.

Detaljplanen är inte prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med
detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Planarkitekt Robin Enqvist, telefon: 033-35 85 34 e-post: robin.enqvist@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00)länk till annan webbplats under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-05-07 09.28

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-03-27] Viskafors, del av Rydboholm 1:342 med flera (27/41)

g q n C