Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Viskafors, Kinnarumma-Fagerhult 2:6 (Däckverkstaden)

Detaljplan | Diarienummer: BN2021-197 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Planområdet ligger vid korsning Fritslavägen/Malmbergavägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder.

Kommunstyrelsen tillstyrkte planbeskedet 2021-04-12 och gav Samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att pröva möjligheten att ändra befintlig byggnadsplan. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring gällande fastigheten Kinnarumma-Fagerhult 2:6. Fastighetsägaren vill ändra användning från handel till bostad och möjliggöra för cirka tre bostäder.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-04-22 i beslut § 116 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Robin Enqvist, telefon: 033-35 85 34, e-post: robin.enqvist@boras.se
Planarkitekt Felix Lorentzon, telefon: 033-35 85 15, e-post: felix.lorentzon@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Viskafors.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-04-29] Viskafors, Kinnarumma-Fagerhult 2:6 (Däckverkstaden)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol