Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Viskafors, Kinnarumma-Fagerhult 4:2 m.fl.

Detaljplan | Diarienummer: BN 2014-915 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2014-08-18 §364 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att planlägga området.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-09-18 §351 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. Syftet med planen är att tillskapa industri på befintlig skogsmark för att utöka den befintliga angränsande industriverksamhetens mark.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Samordnare planenheten, Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Viskafors.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-12-30 16.38

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Viskafors, Kinnarumma-Fagerhult 4:2 m.fl.

g q n C