Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Viskafors, Viskarhult 2:68 med flera, Åsahagsvägen

Detaljplan | Diarienummer: BN2021-1180 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför antagande | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet ligger vid korsning Åsahagsvägen/Storåsavägen.

Planens syfte är att i första hand möjliggöra byggnation av LSS-bostäder. Då kommunens behov kan förändras över tid möjliggörs även övriga bostäder samt vårdrelaterad verksamhet. Nuvarande grusparkering på allmän platsmark överförs till kvartersmark för att nyttjas till LSS-boendet. Fastigheten för byggnation har avgränsats för att begränsa intrång och säkerställa bevarande av särskilda naturvärden vid befintlig skogsbäck.

En undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Granskingstiden pågick från den 30 september - 28 oktober 2022.

Granskningshandlingar

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Utredningar

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längst ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Clara Sjöberg, telefon: 033-35 85 93, e-post: clara.sjoberg@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Kontakta oss via telefon eller e-post för att boka en tid.

Karta över gällande och pågående planer

Sök efter Viskarhult 2:68 i sökrutan för att snabbt hitta till planområdet.

Äldre handlingar

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Viskafors.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-08-27] Viskafors, Viskarhult 2:68 med flera, Åsahagsvägen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol