Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Viskafors, Viskarhult 2:68 med flera, Åsahagsvägen

Detaljplan | Diarienummer: BN2021-1180 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet ligger vid korsning Åsahagsvägen/Storåsavägen.

Planens syfte är att i första hand möjliggöra byggnation av LSS-bostäder. Då kommunens behov kan förändras över tid möjliggörs även övriga bostäder samt vårdrelaterad verksamhet. Nuvarande grusparkering på allmän platsmark överförs till kvartersmark för att nyttjas till LSS-boendet. Fastigheten för byggnation har avgränsats för att begränsa intrång och säkerställa bevarande av särskilda naturvärden vid befintlig skogsbäck.

En undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Granskingstiden pågår från den 30 september - 28 oktober 2022.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Skicka synpunkter senast den 28 oktober 2022 via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2021 - 1180), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga längre ner på sidan och även i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Granskningshandlingar

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Utredningar

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längst ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Clara Sjöberg, telefon: 033-35 85 93, e-post: clara.sjoberg@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Sök efter Viskarhult 2:68 i sökrutan för att snabbt hitta till planområdet.

Äldre handlingar

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Viskafors.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-08-27] Viskafors, Viskarhult 2:68 med flera, Åsahagsvägen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol