Meny

Meny

Planbesked

Du kan ansöka om planbesked, om du planerar för en åtgärd som kräver att vi gör, ändrar eller upphäver en detaljplan. I beskedet får du svar på om vi tänker påbörja ett planarbete.

Mer information finns på blanketten som du fyller i för att ansöka om planbesked. Fyll i din ansökan om planbesked härPDF.

Vi prövar din ansökan

När du ansöker om planbesked prövar vi om marken som din ansökan gäller, är lämpad för detaljplaneläggning. Om planbeskedet blir positivt prövas det föreslagna ändamålet i en detaljplaneprocess. Om ett planarbete inte kommer att påbörjas kommer vi att ange skälen för detta i planbeskedet.

Ett positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas. Synpunkter och fakta som kommer in under planprocessen kan medföra att planarbetet avbryts.

Från då att du har lämnat in din ansökan och den är komplett ska du få besked från oss inom fyra månader. Ett planbesked är inte bindande och beslutet kan inte överklagas. Vi skickar fakturan för planbeskedet separat.

Avgifter

Vi tar ut en avgift för att handlägga planbeskedsansökan. Avgiften debiteras i samband med beslutet om planbesked. Om du tar tillbaka din ansökan tar vi betalt för det arbete som vi lagt ner dittills.

Senast ändrad: 2019-01-10 09.26

Ändrad av:

Dela sidan: Planbesked

g q n C