Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Planförfarande

En detaljplan genomgår flera olika steg innan den vinner laga kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. Dessa steg kallas för planförfarande.

Under arbetet med en detaljplan finns det möjlighet att vara med och påverka utformningen. Här nedan kan du se de olika steg som en detaljplan genomgår enligt plan- och bygglagen och då du kan påverka.

Så kan du påverka en plan i olika skeden av processen

S‌å kan du påverka en plan i olika skeden av processen

Steg i processen

Så kan du påverka

Detta gör kommunen

Samråd för planprogram eller detaljplaner

Du får ta del av planförslaget och kan lämna dina synpunkter.


Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden via post eller e-post.

Efter samrådet bearbetas förslaget utifrån de synpunkter som har kommit in.


Vid planprogram godkänner Kommunstyrelsen eller Sammhällsbyggnadsnämnden programmet.

Granskning

Du får ta del av den färdiga detaljplanen. Nu är det sista tillfället för dig att lämna synpunkter.


För att kunna överklaga måste du lämna synpunkterna skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden.

Efter granskningen gör vi mindre justeringar innan detaljplanen ska godkännas.

Antagande

Om du fortfarande har synpunkter på planen, har du möjlighet att överklaga.

Tre veckor efter antagande vinner planen laga kraft (den börjar gälla), om ingen har överklagat den.

Laga kraft

När planen vunnit laga kraft kan du inte längre överklaga beslutet.

Nu kan kommunen lämna bygglov i enlighet med planen.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Planförfarande

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol