Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Begränsat planförfarande

Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljplanen med ett så kallat begränsat förfarande.

Våra remissinstanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlighet att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Vidare till granskning

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Begränsat planförfarande

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol