Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Granskning

Efter samrådet bearbetar vi planförslaget och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att ställa ut det för granskning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång.

Information om granskningen kommer ut här på boras.se och i Borås Tidning. Granskningstiden pågår i minst tre veckor.

Lämna synpunkter under granskningen

Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att granskas igen.

Om du senare skulle vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut om att anta (godkänna) detaljplanen, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter innan granskningstiden är slut.

Vidare till antagande

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Granskning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender