Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Laga kraft

Om ingen överklagar kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området.

Detaljplanen vinner även laga kraft, om ett överklagande inte går igenom.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Laga kraft

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol