Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överklagande

Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda fram till dess att granskningstiden är slut.

Om du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras på kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex månader.

Kommunens anslagstavla

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut kan det också överklagas. Men för att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet behövs först ett prövningstillstånd.

Vidare till laga kraft

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Överklagande

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender