Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Planprogram

I vissa fall behöver vi göra ett planprogram innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förutsättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. Planprogram innehåller ofta större områden än detaljplaner.

Syftet med planprogrammet

Planpogrammets syfte är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa förslag och lösningar på svårigheter och intressekonflikter i ett tidigt skede av planeringen. Ett planprogram ger inga byggrätter.

Lämna synpunkter på planprogrammet

När förslaget på ett planprogram är färdigt, skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de planerade åtgärderna (sakägarna). Processen för planprogram är kortare än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter samråd. Samrådet innebär att du får möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på förslaget. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en detaljplan.

Vidare till samråd

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Planprogram

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender