Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samråd

När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som påverkas av detaljplanen (sakägarna). Förslag på detaljplaner och planprogram finns även tillgängliga här på webben och i Stadshuset.

Förslag på detaljplaner och planprogram på webben.

Information om samrådet kommer ut här på boras.se och i Borås Tidning. Samrådstiden pågår i minst tre veckor.

Lämna synpunkter under samrådet

Samrådet innebär att invånare får möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi kommer, desto fler saker blir svårare att ändra.

Du ska lämna in synpunkter skriftligt (gärna digitalt) till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga för planens utformning. Om du senare skulle vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter.

Planer som är öppna för synpunkter

Efter samrådet

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämndens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika skedena.

Vidare till granskning

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samråd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En blommande äng

  Var med när naturreservatet Gåshult invigs

  Publicerad

  Kom och fira Borås nya naturreservat och njut av orkidéer och blomsterprakt när Gåshult blommar som mest.
 • Ett grönskande, friskt träd och ett dött träd. 

  Klimatarbetet når inte målet

  Publicerad

  Borås Stads klimatrapport för 2021 visar att kommunen, trots viktiga åtgärder och positiva trender, överskridit den koldioxidbudget som antogs 2019.
 • Visionsbild av vinnande bidraget VISKning

  Arkitekttävlingen Mittpunkten har en vinnare

  Publicerad

  Under hösten 2021 anordnade vi en arkitekttävling tillsammans med Sveriges arkitekter. Tävlingen gick ut på att arkitektteam skulle ta fram förslag för området ...
Ikon: Kalender

Kalender