Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samråd

När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som påverkas av detaljplanen (sakägarna). Förslag på detaljplaner och planprogram finns även tillgängliga här på webben och i Stadshuset.

Förslag på detaljplaner och planprogram på webben.

Information om samrådet kommer ut här på boras.se och i Borås Tidning. Samrådstiden pågår i minst tre veckor.

Lämna synpunkter under samrådet

Samrådet innebär att invånare får möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi kommer, desto fler saker blir svårare att ändra.

Du ska lämna in synpunkter skriftligt (gärna digitalt) till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga för planens utformning. Om du senare skulle vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter.

Planer som är öppna för synpunkter

Efter samrådet

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämndens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika skedena.

Vidare till granskning

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samråd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender