Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Uppdrag

Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommunen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett område.

Initiativet till uppdraget kan komma från vem som helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. Om initiativet kommer från en extern aktör ska planuppdraget ha fått ett positivt planbesked.

Ansök om planbesked

Behöver vi göra ett planprogram först?

I detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan.

Vidare till samråd

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Uppdrag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol