Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Översiktsplanering

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som pekar ut kommunens långsiktiga planeringsinriktning. Men en översiktsplan kan inte förutse allt som förväntas ske. I takt med samhällets förändringar gällande tillväxt, stagnation och strukturomvandlingar ändras även förutsättningarna för den fysiska markanvändningen. Arbetet med översiktsplanen ska därför ständigt vara i en rullande dynamisk process. Denna process kallar vi översiktsplanering.

På följande sidor kan du läsa mer om Borås Stads nu gällande översiktsplan, samt ta del av pågående strategiska utredningar.   

Digital översiktsplan

Besök vår digitala översiktsplan där du kan både läsa planen och titta på planens olika delar på en interaktiv karta. Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen. 

Skärmdump från den digitala översiktsplanen.

Senast ändrad: 2020-01-02 11.32

Ändrad av:

Dela sidan: Översiktsplanering

g q n C