Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Översiktsplanering

Översiktsplanen beskriver i stora drag hur kommunen tänker sig utveckling av bebyggelse och användning av mark och vatten.

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som pekar ut kommunens långsiktiga planeringsinriktning. En översiktsplan kan dock inte förutse allt som kan ske. Eftersom samhället hela tiden förändras, både i tillväxt, avstannad utveckling eller tillbakagång så förändras också förutsättningarna för den fysiska markanvändningen. Det innebär att översiktsplanen alltid uppdateras i ett ständigt arbete som vi kallar översiktsplanering.

Här kan läsa mer om Borås Stads beslutade översiktsplan och andra pågående strategiska utredningar som ger underlag till kommande beslut om nya översiktsplaner:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Översiktsplanering

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender