Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Översiktsplanering

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som pekar ut kommunens långsiktiga planeringsinriktning. Översiktsplanen beskriver i stora drag hur kommunen tänker sig utveckling av bebyggelse och användning av mark och vatten. Men en översiktsplan kan inte förutse allt som förväntas ske. I takt med samhällets förändringar, såväl i tillväxt som vid avstannad utveckling eller tillbakagång eller när strukturomvandlingar sker, så förändras även förutsättningarna för den fysiska markanvändningen. Arbetet med översiktsplanen ska därför ständigt pågå i ett rullande dynamiskt arbete som vi kallar översiktsplanering.

På följande sidor kan du läsa mer om den översiktsplan som Borås Stad beslutat, samt en del pågående strategiska utredningar som ger underlag till kommande beslut om ny Översiktsplan.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Översiktsplanering

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol