Meny

Meny

Översiktsplanering

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som pekar ut kommunens långsiktiga planeringsinriktning. Men en översiktsplan kan inte förutse allt som förväntas ske. I takt med samhällets förändringar gällande tillväxt, stagnation och strukturomvandlingar ändras även förutsättningarna för den fysiska markanvändningen. Arbetet med översiktsplanen ska därför ständigt vara i en rullande dynamisk process. Denna process kallar vi översiktsplanering.

På följande sidor kan du läsa mer om Borås Stads nu gällande översiktsplan, följa arbetet med en ny översiktsplan samt ta del av pågående strategiska utredningar.   

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-05-07 11.22

Ändrad av:

Dela sidan: Översiktsplanering

g q n C

p

Kontakt